Τραπεζικό Δίκαιο

 

Παρέχουμε νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση σε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών συναλλαγών και υπηρεσιών στο πλαίσιο προστασίας του πελάτη καταναλωτή και των δικαιωμάτων του σε σχέση με τραπεζικά ιδρύματα. Μελετούμε και συμβουλεύουμε επί τραπεζικών συμβάσεων και συναλλαγών, καταθετικών και ασφαλιστικών τραπεζικών προϊόντων.

Συμβουλεύουμε επιχειρήσεις αναφορικά με ζητήματα πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing).