Προστασία κύριας κατοικίας με Ν.4605/2019

  • Τα γραφεία μας με την παράσταση του Σωκράτη Βρυσόπουλου, πέτυχαν την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 7/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Εκουσία Δικαιοδοσία-Ν.4605/2019) με την οποίαν προστατεύτηκε η κύρια κατοικία οφειλέτη στεγαστικού δανείου στην ALPHA BANK A.E., ύψους οφειλής 99.934 ευρώ, την οποίαν το Δικαστήριο περιόρισε στο ποσό των 52.800 ευρώ, ρυθμίζοντάς το σε 300 μηνιαίες δόσεις (25 έτη) έναντι μηνιαίας δόσης 176 ευρώ, τοκιζόμενη με επιτόκιο 2% Euribor τριμήνου. Σημειωτέον, ότι σύμφωνα με τον Ν.4605/2019, μετά την έκδοση της απόφασης, προβλέφθηκε επιδότηση της μηνιαίας αυτής δόσης σε ποσοστό 50%, από το Κράτος, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Κατεβάστε σε pdf ολόκληρη την απόφαση.

7.2020 ΕΙΡΗΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
.pdf
Download PDF • 12.30MB


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts