Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν.3869/2010)

Τα γραφεία μας με πληρεξούσιο δικηγόρο τον Σωκράτη Βρυσόπουλο, πέτυχαν την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 15/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, διαγράφοντας τραπεζικές οφειλές ύψους 142.956,43 ευρώ απο σύνολο οφειλών 270.230,43 από ζευγάρι συνοφειλετών, ρυθμίζοντας τις υπόλοιπες 127.274 ευρώ σε διάστημα 241 μηνών, με περίοδο χάριτος μηδενικών καταβολών για 3 έτη και τη διάσωση 2 ακινήτων.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts