Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν.3869/2010)

Τα γραφεία μας με πληρεξούσιο δικηγόρο τον Σωκράτη Βρυσόπουλο, πέτυχαν την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 16/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία διέγραψε οφειλές σε τραπεζικά ιδρύματα ύψους 107.120,77 ευρώ απο σύνολο οφειλών 162.906,77 ευρώ και ρύθμιση του υπολοίπου ποσού 55.786 ευρώ σε 154 μήνες.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts