Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν.3869/2010)

Τα γραφεία μας με πληρεξούσιο δικηγόρο τον Σωκράτη Βρυσόπουλο, πέτυχαν την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 223/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου, με την οποία διέγραψε τραπεζικές οφειλές σε 4 πιστωτικά ιδρύματα ύψους συνολικά 93.209 ευρώ από σύνολο οφειλών 137.690 ευρώ, με τη προστασία της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη και ρύθμιση εντός συνολικά 15ετίας.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts