Εξωδικαστικός συμβιβασμός για επιχειρήσεις

Με την έναρξη ισχύος του Ν.4469/2017, δίνεται η δυνατότητα σε βιώσιμες επιχειρήσεις να διαπραγματευτούν και να πετύχουν την αναδιάρθρωση των οφειλών τους σε τράπεζες, ιδιώτες, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο μας: https://www.vrysopoulos.net/dimosieyseis

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts