Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Ν.3869/2010

Τα γραφεία μας με την παράσταση του Σωκράτη Βρυσόπουλου, πέτυχαν την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 203/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νίκαιας, με την οποία ρυθμίστηκε το σύνολο οφειλής 295.002,39 ευρώ σε δυο πιστωτικά ιδρύματα με τη καταβολή συνολικού ποσού 47.716,80 ευρώ σε χρονικό διάστημα 15ετίας και τη προστασία της πρώτης κατοικίας.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts