Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Ν.3869/2010

Τα γραφεία μας με την παράσταση του Σωκράτη Βρυσόπουλου, πέτυχαν την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 261/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Περιστερίου, με την οποία διέγραψε οφειλές 141.564,638 ευρώ σε 5 πιστωτικά ιδρύματα από σύνολο οφειλών 177.544,15, ρυθμίζοντας το υπόλοιπο ποσό σε δυο ρυθμίσεις, 5ετίας και 144 μηνών για τη προστασία της κύριας κατοικίας.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts