Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

Τα γραφεία μας, με τη παράσταση του Σωκράτη Βρυσόπουλου, πέτυχαν την έκδοση της με αριθμό 392/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νίκαιας, με την οποία ρυθμίστηκαν οφειλές σε τρία Τραπεζικά ιδρύματα ενός ζεύγους συνταξιούχων και συγκεκριμένα από σύνολο 84.938,84 ευρώ του αιτούντος όρισε καταβολές 50 ευρώ για διάστημα 5 ετών και εν συνεχεία καταβολές 126,68 ευρώ για διάστημα 25ετίας για τη προστασία της κύριας κατοικίας του, δηλαδή συνολική διαγραφή ποσού 43.937,24 ευρω. Για την αιτούσα συζυγό του, η οποία όφειλε συνολικά 97.813,06 ευρώ, χωρίς ακίνητη περιουσία, της διέγραψε ποσό 94.813,06 ευρώ, ορίζοντας μηνιαίες καταβολές 50 ευρώ για διάστημα 5 ετών.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts