Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

Τα γραφεία μας με τη παράσταση του Σωκράτη Βρυσόπουλου, πέτυχαν την έκδοση της με αριθμό 4661/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία ρυθμίστηκαν οφειλές ύψους 206.127,51 ευρώ σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, οφειλέτριας δίχως περιουσίας, έναντι 180 ευρώ μηνιαιως για διάστημα μόλις 19 μηνών και εν συνεχεία ποσού 2.210 ευρώ σε διάστημα 1 έτους, δηλαδή αποπληρώνοντας συνολικά το ποσό των 6.480 ευρώ και τη πλήρη διαγραφή των υπολοίπων.


Featured Posts
No posts published in this language yet
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square