Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

Τα γραφεία μας, με την παράσταση του Σωκράτη Βρυσόπουλου, πέτυχαν την έκδοση της υπ΄αριθμ. 410/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά, με την οποία ρυθμίστηκαν τραπεζικές οφειλές ζεύγους δανειοληπτών σε τρία πιστωτικά ιδρύματα και συγκεκριμένα ρυθμίστηκαν δυο στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 76.371,12 ευρώ, διαγράφοντας 54.599,12 ευρώ και ορίζοντας τη καταβολή 10.886 ευρώ εκάστου σε 20 έτη έναντι εκάστου ποσού 45,36ευρώ, στο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας τους. Σε σχέση με τα καταναλωτικά και κάρτες, διέγραψε πλήρως τις οφειλές του πρώτου αιτούντος, συνολικού ύψους 71.588,02 ευρω ενώ ρύθμισε τις οφειλές της δεύτερης αιτούσας, συνόλου 32.077,75ευρώ, έναντι 45 ευρω για μια 3ετία, διαγράφοντας έτσι 30.457,75 ευρω.

Our law offices with the representation of Socrates Vrysopoulos, achieved to issue the court decision number 410/2018 of the Court of First Instance of Piraeus, which restructured the bank debts of a couple towards three banking institutions and more specifically the court restructured two mortgage loans of total 76.371,12 euros, by deleting 54.599,12 euros and ordered the payment of 10.886 euros for each person to be paid within 20 years with the monthly installment of 45,36 euros each, within the context of protecting their property. In relation with their consumer banking loans and credit cards, the court deleted all the debts of the first petitioner of total 71.588,02 euros and restructured the debts of the second petitioner of total 32.077,75 euros with a monthly installment of 45 euros for a period of 3 years, deleting a sum of 30.457,75 euros.

Featured Posts
No posts published in this language yet
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square