Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

Τα γραφεία μας, με την παράσταση του Σωκράτη Βρυσόπουλου, πέτυχαν την έκδοση της υπ΄αριθμ. 7757/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία ρυθμίστηκαν τραπεζικές οφειλές δανειολήπτριας σε δύο πιστωτικά ιδρύματα και συγκεκριμένα ρυθμίστηκαν 7 τραπεζικά προϊόντα από δάνεια και πιστωτικές κάρτες συνολικού ύψους 45.851,57 ευρώ, διαγράφοντας 40.331,57 ευρώ, ρυθμίζοντας το υπόλοιπο ποσό σε 48 μήνες με μηνιαία δόση 100 ευρώ και εν συνεχεία 12 μηνες με 60 ευρώ. Κάντε κλικ στη φωτο για να διαβάσετε όλη την απόφαση.

Our law offices, with the representation of Socrates Vrysopoulos, achieved to issue the court decision number 7757/2018 of the Court of First Instance of Athens, which restructured the bank debts of a consumer towards two banking institutions and more specifically the court restructured 7 banking products from consumer loans and credit cards of total 45.851,57 euros, by deleting 40.331,57 euros and restructured the remaining sum in 48 monthly installments of 100 euros each and then in 12 months of 60 euros each. Click on the photo to read full court decision.

Featured Posts
No posts published in this language yet
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square