Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

Τα γραφεία μας, με την παράσταση του Σωκράτη Βρυσόπουλου, πέτυχαν την έκδοση της υπ΄αριθμ. 7894/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία ρυθμίστηκαν τραπεζικές οφειλές δανειολήπτη σε τέσσερα πιστωτικά ιδρύματα και συγκεκριμένα ρυθμίστηκαν τραπεζικά προϊόντα συνολικού ύψους 121.028,93 ευρώ, διαγράφοντας 45.441,53 ευρώ, ρυθμίζοντας το υπόλοιπο ποσό σε 5 ετη με μηνιαία δόση 150 ευρώ και εν συνεχεία 20έτη με 227,44 ευρώ, προστατεύοντας πρώτη κατοικία αλλά και δευτερεύον ακίνητο κατά 50% συγκυριότητα. Κάντε κλικ στη φωτο για να διαβάσετε όλη την απόφαση.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts