Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

Τα γραφεία μας, με την παράσταση του Σωκράτη Βρυσόπουλου, πέτυχαν την έκδοση της υπ΄αριθμ. 435/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας, με την οποία ρυθμίστηκαν 4 στεγαστικά δάνεια και άλλα καταναλωτικά προϊόντα δανειολήπτη σε τέσσερα πιστωτικά ιδρύματα και συγκεκριμένα ρυθμίστηκαν τραπεζικά προϊόντα συνολικού ύψους 284.372,15 ευρώ, των οποίων η αρχική μηνιαία δόση ανέρχονταν σε 1.900 ευρώ μηνιαίως. Με την δικαστική απόφαση

διαγράφηκε συνολικά χρέος αξίας 189.007,55 ευρώ, ρυθμίζοντας το υπόλοιπο ποσό σε 3 έτη με σύμμετρες καταβολές ύψους 500 ευρώ ευρώ και εν συνεχεία 20έτη με 322 ευρώ, προστατεύοντας την πρώτη κατοικία, της οποίας είχε ζητηθεί η εξαίρεση από τη ρευστοποίηση. Κάντε κλικ στη φωτο για να διαβάσετε όλη την απόφαση.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts