Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

Τα γραφεία μας, με την παράσταση του Σωκράτη Βρυσόπουλου, πέτυχαν την έκδοση της υπ΄αριθμ. 427/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία εξαφανίστηκε απορριπτική απόφαση επί αιτήσεως υπερχρεωμένου δανειολήπτη, λόγω εμπορικής ιδιότητας στο πρόσωπό του, κρίνοντάς τον ως μικρέμπορο, ανεξάρτητα από την προγενέστερη συμμετοχή του σε 2 ομόρρυθμες εταιρείες και ρυθμίζοντας του οφειλές συνολικά 255.092,34 ευρώ, διαγράφοντας συνολικά 139.105,61 ευρώ με μηνιαία δόση 400 ευρώ έναντι όλων των πιστωτών για τα πρώτα 5 έτη και εν συνεχεία 382,90 ευρώ για 240 μήνες έναντι του ενυπόθηκου δανειστή του προστατεύοντας την πρώτη κατοικία, της οποίας είχε ζητηθεί η εξαίρεση από τη ρευστοποίηση. Η απόφαση έχει εξαιρετική σημασία υπέρ των δανειοληπτών των οποίων απορρίφθηκε σε πρώτο βαθμό η αίτησή τους και ειδικότερα όσων απορρίφθηκε εξαιτίας της λανθασμένης αξιολόγησης ως προς την εμπορική ιδιότητα στο προσωπό τους, ακόμη και στη περίπτωση συμμετοχής σε εμπορική εταιρία. Επιπλέον με την απόφαση αυτή καταρρίπτεται ο ισχυρισμός τραπεζικών υπαλλήλων που ισχυρίζονται ατεκμηρίωτα ότι δεν έχουν τύχη οι εφέσεις επί απορριπτικών αιτήσεων. Κάντε κλικ στη φώτο για να διαβάσετε όλη την απόφαση.Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts