Υπεχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

Τα γραφεία μας, με την παράσταση του Εμμανουήλ Ρωμαίου, πέτυχαν την έκδοση της υπ΄αριθμ. 4831/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία ρυθμίστηκε στεγαστικό δάνειο δανειολήπτη αρχικής χορήγησης 180.000 ευρώ και αποπληρωμής σε 40 χρόνια και το οποίο είχε φθάσει με τους τόκους στο ποσό των 198.253,56 ευρώ, έναντι ποσού συνολικά 112.000 ευρώ που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής του αξίας για διάστημα 5 ετών και μηνιαία δόση 400 ευρώ και εν συνεχεία με μηνιαία δόση 266,67 ευρώ για διάστημα 35 ετών , διαγράφοντας συνολικά 65.533,56 ευρώ. Κάντε κλικ στη φώτο για να διαβάσετε την απόφαση.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts