Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

Τα γραφεία μας, με την παράσταση του Σωκράτη Βρυσόπουλου, πέτυχαν την έκδοση της υπ΄αριθμ. 112/20 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, με την οποία ρυθμίστηκαν στεγαστικά και καταναλωτικά προϊόντα δανειολήπτη σε τρία πιστωτικά ιδρύματα και συγκεκριμένα ρυθμίστηκαν τραπεζικά προϊόντα συνολικού ύψους 166.010,37 ευρώ, με δυο ρυθμίσεις συνολικής διάρκειας 23 ετών, με μηνιαίες δόσεις 148,20 και 186,80 ευρώ, αποπληρώνοντας έτσι συνολικά 50.167,20 ευρώ και διαγράφοντας ποσό ίσο με 115.843,17 ευρώ. Κάντε κλικ στη φώτο για να διαβάσετε όλη την απόφαση.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts