Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

Τα γραφεία μας, με την παράσταση του Σωκράτη Βρυσόπουλου, πέτυχαν την έκδοση της υπ΄αριθμ. 119/20 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νίκαιας, με την οποία ρυθμίστηκαν στεγαστικά προϊόντα ζεύγους δανειοληπτών σε ένα πιστωτικό ίδρυμα και συγκεκριμένα ρυθμίστηκαν οφειλές συνολικά 136.464,85 ευρώ, εκ των οποίων το Δικαστήριο διέγραψε συνολικά 100.464,85 ευρώ, προστατεύοντας την κύρια κατοικία του ζεύγους και ρυθμίζοντας ποσό ίσο με 36.000 ευρώ συνολικά σε 20 έτη με μηνιαία δόση 150 ευρώ (75 ευρώ/έκαστος).

Κάντε κλικ πάνω στην φώτο για να κατεβάσετε ολόκληρη την απόφαση.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts