Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

Τα γραφεία μας, με την παράσταση του Εμμανουήλ Ρωμαίου, πέτυχαν την έκδοση της υπ΄αριθμ. 4787/20 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποίαν απορρίφθηκε έφεση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατά της υπ΄ αριθμ. 977/2015 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία δικαίωσε υπερχρεωμένο δανειολήπτη και του ρύθμισε τις οφειλές του με μεγάλη διαγραφή. Με την απόρριψη της έφεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, το Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση που δικαίωνε το δανειολήπτη.

Κάντε κλικ πάνω στην φώτο για να κατεβάσετε ολόκληρη την απόφαση.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts